Wikina CZ   Wikina SK   Wikina RU   Wikina UK   Wikina TR   Wikina ID   Wikina VN   Wikina RO   Wikina IT   Wikina HU   Wikina NL   Wikina FR   Wikina ES   Wikina PT   Wikina DE   Wikina EN  
34.205.93.2   Measure It

Wikina

bách khoa toàn thư hiện đại và thay thế

Hình tròn

hinh-tron.wikina.vn

Nhanh chóng tính toán các thông số hình tròn và đường tròn trực tuyến.

Đếm nhanh nội dung mạch, khu vực hoặc vòng tròn. Cho dù bạn nhập trung bình hay nội dung. Máy tính của chúng tôi tính toán nó ngay lập tức.

QED

qed.wikina.org

Không quen lý thuyết ánh sáng

Một cái nhìn độc đáo của ánh sáng thông qua điện động lực học lượng tử (QED). Hai mươi chương trình tương tác cho phép người đọc thực hiện "thí nghiệm" với hiện tượng ánh sáng. Đường Photon phân tán, nhiễu và nhiễu xạ trên khe, gương, nhiễu xạ lưới, phản xạ ánh sáng, phản xạ đầy đủ, phân tán, lưỡng cực, quang phổ điện tử, kính lúp, ảnh nổi, ...

MỚI